• PhD students.
  • Chenxi Zhang (2017) with Prof. Chang Xu
  • Weiyu Ye (2017) with Prof. Xiaoxing Ma
  • Teng Zhang (2021)
 • Master students.
  • Qinlin Chen (2020) with Prof. Chang Xu
  • Shengyuan Yang (2021)
  • Hengjie Chen (2021)
  • Junliang Yan (2021)