• PhD students.
  • Chenxi Zhang (2017) with Prof. Chang Xu
  • Weiyu Ye (2017) with Prof. Xiaoxing Ma
  • Teng Zhang (2021)
  • Qinlin Chen (2022)
  • ChongYang Gao (2022)
 • Master students.
  • Yufei Liang (2020, Join PASCAL in 2022)
  • Shengyuan Yang (2021)
  • Hengjie Chen (2021)
  • Junliang Yan (2021)
  • Hailong Zhu (2022)
  • Chenxi Li (2022)
  • Shumeng Zhang (2022)
  • Ganlin Li (2022)